Visitor:
Philosophy  of AR > Animal Testing Index
Professor Stops Animal Testing

David Waitzam, employee for the Department of Agriculture at the University of Vonneticut has stopped his painful experiments on primates.
He collected thousands of signatures to stop this suffering.
Ask the university to also stop all experiments on primates:

David Waitzam, werkzaam in het departement van Landbouw aan de Universiteit van Vonneticut is gestopt met zijn pijnlijke experimenten op primaten.
Hij verzamelde duizenden handtekening om dit leed te stoppen.
Vraag aan de univ om ook alle experimenten te stoppen op primaten:

http://getactive.peta.org/campaign/UConn?c=weekly_enews

50 000 signatures are needed within six months to urge the FDA (Food and Drug Administration) to stop using animals to test medicines upon. Ask them to use animal-friendly alternatives.

50 000 handtekeningen nodig en dit binnen de 6 maanden om de FDA (food and drug administration) te overtuigen geen dieren meer te gebruiken om geneesmiddelen te testen. Verzoek om alternatieve methoden te gebruiken.

http://support.pcrm.org/site/PageServer?pagename=pcrm_covance_update_petition&autologin=true&AddInterest=2041

Wachington and WA for other countrey's

I endorse the petition (nr 584/2003) "Prohibition on breeding and caging of rabbits for meat."

My command is not to enlarge and adapt the existing cages, but carry out a total ban on cages and apply the most severe regulations on this, in the entire European Union.

Ik steun de petitie (nr 584 / 2003) "Verbod op de teelt en op het in kooien houden van slachtkonijnen".

Mijn eis: de bestaande kooien NIET vergroten en 'uitrusten', maar de kooien volledig verbieden en hierop de strengste voorschriften toepassen. En dit in HEEL EUROPA!

http://www.tierrechtsbewegung.org/index.php?sprache=b&action=form  (België)

http://www.tierrechtsbewegung.org/index.php?sprache=nl&action=form  (Nederland

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, [email protected]