Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions > Norway
Nye skrekkbilder i skjebne�r for pelsdyrn�ringen (2012)

Inside of Norwegian Fur Farm 2012

Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet avsl�rer p� ny skrekkbilder fra norske pelsfarmer. Pelsdyrn�ringen har f�tt utallige fors�k p� � "bedre dyrevelferden". Likevel kan vi for fjerde gang siden 2008 avdekke omfattende dyremishandling p� norske pelsfarmer.

Et regjeringsutvalg vurderer n� (2012-2013) om n�ringen skal forbys i Norge. Pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med god dyrevelferd. Vi forventer derfor at regjeringen n� starter avviklingen av pelsdyrn�ringen.

I sommer og h�st har de to dyrevernorganisasjonen gjort uanmeldte inspeksjoner i 24 pelsfarmer fra Troms i nord til Agder i s�r. Mange tusen bilder og flere timer med videodokumentasjon fra pelsfarmene viser at mink og rev lider p� norske pelsfarmer hver eneste dag.

http://www.youtube.com/watch?v=zRk4WebriDY&list=UUpcUoyno9lyzGTx19JfQ8cg&feature=player_embedded

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com