Visitor:

December 28, 2008 -- 13 Rabbits Liberated

anonymous communique reported on Animal Rights Media:

"During the night of first and second Christmas the Animal Liberation Front liberated 13 white rabbits in the south of The Netherlands. They were flemish giant rabbits.

When we got into this rabbit barn we were shocked, not by the large amount of rabbits who were present, but that the group of adult rabbits from which we rescued 2 a week earlier, were all gone, and might have been killed; we were afraid of this and it has become true.

We from the Animal Liberation Front have chosen to not cause any damage or leave a note, so we could come back later to liberate all the rabbits who are awaiting their death.

The Animal Liberation Front doesn't know if the rabbits are for consumption, or if they got killed for their fur. It doesn't make any difference to us, we want all animals to be free, and we will come back until the last cage is empty!
 
Let this be clear, who or what will try to stop us, we're fighting with our hearts for the animals!"


December 22, 2008 -- Home of NYSE Euronext Director Covered in Slogans

received anonymously:

"In the night of the 19th of December we went to the house of Cees Vermaas, a director of NYSE Euronext. [...] We covered his [...] house in slogans with spraypaint. Every single window they looked at from the inside and every door they went out was covered in slogans. [...]
Cees, we left a secret message on your living room window for you [...] :).

DROP HLS!

Cees Vermaas
Westeinde[...]
Noordwijkerhout"

*Communique has been edited for legal reasons.


December 21, 2008 -- Holiday Warmth for NYSE Euronext Exec

According to media in The Netherlands, in the late evening of December 19 in the city of Wassenaar two cars were destroyed by fire in the driveway of a NYSE Euronext senior executive. Animal rights activists are suspected of being responsible (NYSE Euronext is an exchange where shares are traded in the infamous animal lab Huntingdon Life Sciences).
Photo by Marco Hoppe/MHL


December 2, 2008 -- Activists Visit Mink Farmer at Home

received anonymously:

"On Monday morning, December 1, we attacked the house of Mr. Steyn in Zeewolde, as well as his car. The reason for this is that Mr. Steyn illegally runs a mink farm at Sterappel Avenue. He has no license for it and is doing so illegally. The town seems to tolerate it, we do not.
In a previous action, all the breeding mink were freed, but that has not stopped Steyn from continuing with his 'hobby of hell.'
We demand that the town take measures against their own tolerance! As long as municipalities act illegally, we are forced to do just that, unfortunately.

D.B.F."

Dutch:
"In de vroge maandag ochtend 1 dec. hebben wij het huis van de Heer Steyn in Zeewolde aangepakt, alsook aan zijn auto. De reden hiervoor is dat de Heer Steyn een illegale nertsfokerij aan de sterappellaan runt. Hij heeft hier geen vergunning voor en is zelf dus illegaal bezig. De gemeente schijnt dat te gedogen; wij niet.
Eerder zijn al uit deze fokkerij nertsen bevrijd, maar ook dat stopte Steyn niet van het doorgaan met zijn 'hobby of hel'.
we eisen dat de gemeente maatregelen te nemen tegen hun eigen gedoogbeleid! Zolang gemeenten illegaal handelen zijn wij gedwongen dat ook te doen, helaas.

D.B.F."


November 30, 2008 -- 15 Hens Saved

anonymous report (click here for additional photos):

"On a dark night of November we freed 15 hens from a factory farm. We will never forget the warm body's we held in our arms. These hens live in freedom right now and will never be mistreated again.
After bringing freedom to these hens we went away again in the dark night, looking forward to the next lives that will be saved.

Dieren Bevrijdings Front"

Dutch:
"Op een donkere nacht van november hebben we 15 kippen bevrijd uit een legbatterij. We zullen nooit de warme lichaampjes vergeten die we in onze armen hielden. Deze kippen leven nu in vrijheid en zullen nooit meer iets misdaan worden.
Na deze kippen in vrijheid te hebben gebracht verdwenen we weer in de donkere nacht, uitkijkend naar de volgende levens die gered zullen worden.

Dieren Bevrijdings Front"


November 20, 2008 -- 10 Turkeys Rescued

received anonymously (click here to view additional photos):

"In the beginning of November the Animal Liberation Front rescued 10 turkeys from the meat industry. These beautiful animals were being bred to end up as a Christmas meal.

We saved 10 lives. These animals will never be hurt. These animals will get all the respect, love and warmth they deserve.

We dedicate this action to Barry Horne.
Until the last cage is empty!"

Dutch:
"Begin november heeft het Dieren Bevrijdings Front 10 kalkoenen gered uit de
bio industrie. Deze schitterende dieren worden gefokt om te eindigen als kerstmaaltijd.

Wij hebben 10 levens gered. Deze dieren zullen nooit gepijnigd worden. Deze dieren zullen alle respect, liefde en warmte krijgen die zij verdienen.

Deze actie dragen we op aan Barry Horne.
Tot de laatste kooi leeg is!"

 


November 14, 2008 -- Hunting Platforms Chopped Down

reported on Animal Rights Media:

"The hunt season is opened again and hundreds of animals will be
murdered. N.A.S.A (Northern Anti-Speciesism Alliance) condemns taking the lives of any kind of animals.

On Tuesday November 11th seven hunting platforms were cut down with an axe in the northern part of Holland. A car belonging to a hunter who was out killing innocent animals was redecorated with some nice colors and sugar was poured in the fuel tank.

These actions probably won't stop these murderers but gives a better chance for the animals to escape.

Just see this as a friendly start of what will come."

Dutch:
"Het jachtseizoen is weer geopend. Honderden dieren zullen worden
opgejaagd en vermoord. N.A.S.A. (Northern Anti-Speciesism Alliance) veroordeeld het nemen van levens van welk dier dan ook.

Op dinsdag 11 november heeft de NASA op verschillende plekken in Noord Nederland van zich laten horen. Zeven jachthutten zijn met een bijl om gekapt en in Groningen heeft de auto van een jager, die op dat moment bezig was onschuldige dieren te vermoorden, een nieuw kleurtje en een experimentele brandstof in de vorm van suiker gekregen.

Deze actie zal waarschijnlijk deze moordenaars niet stoppen maar geeft de dieren een betere kans te ontkomen.

Zie dit maar als een vriendelijke voorbode van wat nog komen zal."


November 14, 2008 -- Fire Destroys Cars At Home of NYSE Director

According to media in The Netherlands, two cars at the Hilversum home of Marc Strategier, a former director at NYSE Euronext, were destroyed by fire during the night of November 6. In a communique, activists dedicated the action, "to the animals in HLS who desperately call for help."


November 12, 2008 -- Livestock Trucks Painted, Circus Ads Destroyed

reported on Animal Rights Media:

"In the night of November 1st we 'NBT' went to the city Emmen where the circus Herman Renz will set up their tents on the 7th, 8th and 9th of November. We found many advertisements of the circus around the city which we destroyed or painted slogans on.

In the same night we painted different slogans like 'Meat=Murder' on
livestock transport lorry's.

Animal abusers be warned !!!

We will not rest
We will not stop
We will continue until you stop abusing defenseless animals
Until Every Cage Is Empty !!!!"

Dutch:
"In de nacht van 1 op 2 november hebben wij 'NBT' een bezoek gebracht aan Emmen waar ook circus Herman Renz binnenkort (7,8 en 9 november) haar tent zal op zetten. Wij hebben met vol afschuw gekeken hoe dat circus gepromoot word. Overal borden, flyers en tot de bevrijde reclame clown.

Wij 'NBT ' vonden dat daar wat aan gedaan moest worden, en hebben op de nacht van 1 op 2 november grootste gedeelte van deze circus propaganda beklad en vernietigd.

In diezelfde bewuste nacht in Emmen heeft 'NBT' ook nog een aantal
veetransport wagens beklad met wel de bekende leus 'Vlees=Moord' en nog met andere leuzen.

Dierenbeulen wees gewaarschuwd !!!

NBT zal niet rusten
NBT zal niet stoppen
We zullen door gaan tot jullie stoppen met het uitbuiten van weerloze dieren.
Until Every Cage Is Empty !!!!"


October 29, 2008 -- ALF Target Animal Lab Employee

reported by activists in Holland:

"In the night of friday october 24th the ALF has visited Fred G. van Zijderveld in Lelystad working for Animal Sciences Group. We have destroyed his car with paint-remover and stabbed his tyres of his car. In front of his house they paintsprayed 'Animal Killer' and 'Scum'. In the streets we've left a mark on a big white wall with 'Murderer' including his address, so everyone knows where this sick animal abuser is hiding. There is no excuse for killing animals in labs. Those who are responsible will be attacked very hard by the ALF, no vivisector in the Netherlands will be safe.

ALF

Fred G. van Zijderveld
[address deleted]

Dutch:
"In de nacht van vrijdag 24 oktober heeft het DBF een bezoekje gebracht aan Fred G. van Zijderveld in Lelystad werkzaam voor Animal Sciences Group. We hebben zijn auto vernield met verfafbijt en zijn banden leeggestoken. Aan de voorkant van zijn huis waren leuzen te vinden als 'Animal killer' en 'Scum'. Verder op in zijn buurt is op een grote witte muur 'Moordenaar' gespoten met zijn adres erachter zodat iedereen in de buurt weet waar deze laffe dierenbeul zich verschuilt.
Er is geen enkel excuus voor het vermoorden van dieren in laboratoria. De verandwoordelijke zullen hard worden aangepakt door het DBF, geen vivisector in Nederland zal meer veilig zijn.

DBF

Fred G. van Zijderveld
[address deleted]


August 29, 2008 -- Cages Emptied at Fur Farm

According to media reports, over 8000 mink were released from cages at a farm in Tuenvej, north of Frederikshavn, early on August 26. The outer fence was destroyed, allowing thousands of the mink to escape into the wild. (Photos from Scanpix.dk)

July 2, 2008 -- Arson Attack Against Geese Killers

Media has reported that on the morning of June 26 a fire damaged the company Duke Faunabeheer in Lelystad, Netherlands. This company was hired to kill thousands of geese on the island of Texel.

One of the company's offices was destroyed in the fire.

'For killing goose on Texel' and 'ALF' was found painted on a wall.


June 30, 2008 -- Attempted Hen Liberation

reported by activists in the Netherlands:

"Last week we tried to liberate battery hens from a big battery farm in the south of the Netherlands.
After we broke one of the doors open we came into a small space with more locked doors and a silent alarm on the wall. Because we could not risk getting arrested we smashed the alarm and ran off quickly. Of course this won't hold us back from trying again soon at another place.

Until the last cage is empty,

DBF "

Dutch:
''Vorige week hebben we geprobeerd kippen te bevrijden uit een grote legbatterij in het zuiden van nederland.

Nadat we ''n van de deuren open hadden gebroken kwamen we in een kleine ruimte met nog meer gesloten deuren en een stil alarm aan de muur. Omdat we het risico niet konden nemen opgepakt te worden hebben we het alarm kapot geslagen waarna we ons snel uit de voeten hebben gemaakt. Deze misser zal ons er niet van weerhouden om het snel weer op een andere plek te proberen.

Tot de laatste kooi leeg is,

DBF ''


May 13, 2008 -- 25 Hens Liberated

anonymous communique (translation):

"In February activists liberated 25 chickens from a battery farm in the north of Holland.

Behind closed doors these animals live in horrific conditions. With six chickens crammed into small cages, they can't go anywhere and cannot express natural behaviors. Besides the visible physical damage that these animals suffer by being locked-up so close to each other, these barbaric unnatural living conditions cause unnecessary stress.

Two months later the chickens are used to their new lives somewhere where they can be outside and where they are taken care of very well. They clearly enjoy their newfound freedom. Just like all other animals, chickens have the right to live in freedom and not to be used as a disposable product for humans. We regret that we could not save more chickens from this hell, but each life we save is a victory."

Dutch:
'Half februari hebben activisten 25 kippen bevrijd uit een legbatterij in Noord-Holland.

Achter gesloten deuren leven deze dieren onder verschrikkelijke omstandigheden. Met zijn zessen op elkaar gepropt in veel te kleine kooien kunnen ze geen kant op, en kunnen ze op geen enkele manier hun natuurlijke gedrag vertonen. Naast de duidelijk zichtbare fysieke schade die deze dieren oplopen door zo dicht op elkaar te zitten zorgen deze barbaarse en onnatuurlijke leefomstandigheden ook voor veel onnodige stress.

Twee maanden later zijn de kippen helemaal gewend aan hun nieuwe leven op een plek waar ze buiten kunnen zijn en waar goed voor ze gezorgd wordt, en genieten ze duidelijk van hun pas verworven vrijheid. Net als alle andere dieren hebben kippen het recht om in vrijheid te leven, en niet als een wegwerpproduct voor de mens te hoeven bestaan. Helaas konden we niet meer kippen uit deze hel bevrijden maar elk leven dat we hebben kunnen redden is een overwinning op zich.'

 


March 28, 2008 -- Mink Freed from Fur Farm

anonymous communique:

"During the night of 20/03 to 21/03

We in the vicinity of the city of Heerlen
liberated a few hundred mink

We removed a concrete wall so that the animals
were able to find their way to freedom

Most likely not all the animals managed to find the exit,
but each of the pregnant mink that found their way out
has meant more lives saved.

Their babies will be born in freedom
We also destroyed hundreds of breeding cards

This action is dedicated to Canadian activist Gabriel Villeneuve, recently imprisoned.

ALF NL"

Dutch:
"In de nacht van 20 / 03 op 21/03

hebben wij in de buurt van de plaats heerlen
een paar honderd nertsen los gelaten

wij hebben een betonen muur verwijderd zodat de dieren
hun weg naar de vrijheid hebben kunnen vinden

waarschijnlijk hebben niet alle dieren de uitgang weten te vinden
maar in elk van de zwangere fokteven die de weg wel gevonden
heeft betekend meerdere levens gered.

hun babys worden in vrijheid geboren
ook hebben we honderde fok kaarten vernietigd

deze actie is ter support aan GABRIEL VILLENEUVE

die nu vast zit.

DBF NL"


March 8, 2008 -- Slogans Painted at University

reported by activists in the Netherlands:

"ALF activists painted slogans on the welcome sign at Wageningen University and signs belonging to the Animal Science Group department on the 3rd of March.

'This is a warning to this sick deparment at Wageningen University: Stop all animal testing and all other forms of animal abuse in the surroundings of Lelystad,' write the activists. 'This time we stood on the good side of the fence, but be warned, it's easy to be on the other side. As long as you torture animals, we know where to find you. Till all animals are free. ALF'"


February 7, 2008 -- Pet Shop Spraypainted

reported by activists in the Netherlands:

"During New Years Eve activists damaged the entrance of the pet shop Rentenaar in Zaandam. 3 glass windows were damaged with graffiti. Slogans were written like, 'Happy 2008, For the animals!' Rentenaar is a pet shop selling fur in the form of cat toys. Also the animals Rentenaar is trading are in bad conditions. The animals have no space to move, puppies are locked in a room one by one behind a glass window so customers could see them. The owners are not interested in the health of these animals."

Dutch:
"Op de nacht van oud & nieuw hebben actievoerders de ingang van dierenwinkel Rentenaar in Zaandam beschadigd. 3 ramen van het glazen voorportaal van de rentenaar zijn beklad met graffiti. Op het glazen raamwerk waren teksten geschreven waaronder: Happy 2008, For the animals! Rentenaar is een dieren winkel die bont verkoopt in de vorm van kattenspeeltjes. Maar ook de dieren die de Rentenaar verkoopt zien er vaak slecht uit. Deze dieren hebben niet genoeg ruimte om lekker te kunnen bewegen, pups moeten vaak uren lang in een hok van 1 bij 1 zitten met een glazen raam zodat klanten ze kunnen bekijken en de gezondheid van de dieren word er niet erg nauw genomen."

 


February 2, 2008 -- 7 Hunting Platforms Destroyed

reported by activists in the Netherlands:

"7 hunting platforms destroyed

Last month, several hunting platforms were destroyed in the Veluwe. Four of them in Nunspeet, in the Renteloos Voorschotbos, a 250-acre forest where all kinds of wildlife can be found. The other three hunting platforms were destroyed in Welna. Both the towers and the furniture inside were completely destroyed. Media reported thousands of Euros in damage. The hunter Jaap van Ree said that he has to pay for the damages himself. He said that he has been hunting for the last 40 years and has never seen such aggressive actions before. The locations of hunting towers are easy to find on the website www.jachthutten.nl ."

Complete Dutch report:
"7 Jachthutten vernield

Afgelopen maand zijn er verschillende jachthutten vernield op de Veluwe. Vier er van in Nunspeet, in het Renteloos Voorschotbos. Dat is een bos van 250 hectare groot waar allerlei wild te vinden is. De andere drie gelegen op het landgoed Welna. Afgelopen woensdag (30-01-2007) werd er aangifte gedaan van de vernielingen door de Nunspeter.

Hoewel de actie's nog niet geclaimed zijn zitten er vermoedelijk
dierenactivisten achter. Pachter en jager Jaap van Ree verklaard dat het
absoluut geen kwajongenswerk is. Jaap verklaard dat dat ook vaker gebeurd, maar dat dit volgens hem het werk is van een gerichte actie van dierenactivisten. Zowel de hutten/torens, als het interieur zijn volledig vernield. De locatie's worden simpelweg van internet, op www.jachthutten.nl gehaald.Van Ree noemt de vernielingen behoorlijk vervelend. Hij jaagt er al 40 jaar en heeft zulk agressiviteit nog niet eerder meegemaakt. De politiewoordvoerder heeft aangegeven de zaak uiterst serieus te onderzoeken. Van Ree hoopt dat zo de daders opgepakt worden; voorkomen kan volgens de jager namelijk niet. Hij moet zelf voor de kosten opdraaien.

Eind vorig jaar werd er al een jachtsaboteur opgepakt. Deze verkoos er, net
zoals de in eind oktober opgepakte jachtsaboteur, ervoor anoniem te blijven en kwam al snel weer vrij."


January 20, 2008 -- ALF Action at Home of HLS Client Executive

reported by activists in the Netherlands:

"The DBF visited the house of Eric Gorka in Soest on Thursday, the 24th of January. Eric is an executive at Sandoz, a Novartis company with close connections to HLS. Thursday night we reminded Eric that it is unacceptable to earn money from the torture of animals. His car was paintstripped and all 4 tyres slashed. His house has been spraypainted with the text 'Scum' and 'ALF'. The can blocked so we couldn't spraypaint more slogans, although we think Eric and his colleges are getting the message. Stop dealing with HLS, if not we know where to find you one by one.
DBF"

Dutch:
"Sinds heden is onderstaande claimbrief op internet te vinden
Op donderdag 24 januari heeft het DBF een bezoekje gepleegd aan Eric Gorka in
Soest.
Eric is een executive van Sandoz, dat als dochterbedrijf van Novartis nauwe
banden onderhoudt met HLS. Donderdagnacht hebben we Eric eraan herinnerd dat het
onacceptabel is om geld te verdienen over de ruggen van dieren. Zijn auto is bewerkt met paint stripper en alle vier de banden zijn lek gestoken. Verder is zijn huis beklad met de teksten scum en ALF. Helaas blokkeerde de spuitbus waardoor we niet meer leuzen aan konden brengen, maar we gaan er van uit dat Eric en zijn collega's de boodschap wel begrijpen. Verbreek de banden met Huntingdon Life Sciences, zo niet weten we jullie stuk voor stuk te vinden.
DBF"
 


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, [email protected]