Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions
Bosnia and Herzegovina - WAG

click thumbnails below to enlargeMay 2014

EMERGENCY IN SARAJEVO the strays need your help!
http://inmemoryofvucko.org/2014/05/14/emergency-in-sarajevo-the-strays-need-your-help/

WORST FLOODING IN 120 years! Strays and pets are in dire need!
http://inmemoryofvucko.org/2014/05/15/worst-flooding-in-120-years-strays-and-pets-are-in-dire-need/


Dogs in Bosnian shelters are calling for help - January 2014

http://www.drustvonoa.org/akcija%20562.html

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498713433484649.112703.100000379900651&type=1

SOS Sarajevo - January 2013

Dru�tvo za za�titu prava �ivotinja Noa - Nov 2012

Animals in Bosnia and Herzegovina Fires - August 2012

NOA Bosna i Hercegovina - Feb 2012

Drustvo za zastitu prava Zivotinja Noa - Nov 2011

Documentary about HUMAN and ANIMAL rights from SARAJEVO - Sept 2011

Bosnian Pyramid - Dec 2010

Bosnia Strays - Massive Killing of Stray Dogs in Bosnia, July 2010

Po�tovani/e,

dobili smo informaciju da je i ove godine planirano odr�avanje manifestacije
"�traparijada" 5.i 6.juna 2010. u Driniću kod Petrovca, u kojoj se na okrutan
način zlostavljaju konji u svrhu zabave.
Vi�e puta smo se do sada obraćali dopisima Ministarstvu poljoprivrede,�umarstva
i vodoprivrede RS, odjeljenju za veterinarstvo sa zahtjevom da Rje�enjem zabrane
uče�će konja na ovakvim manifestacijama.
Do danas nije ni�ta učinjeno.

Molimo Vas da svojim dopisom osudite zlostavljanje konja iz zabave i grubo kr�enje
Zakona o za�titi i dobrobiti �ivotinja RS i BiH na ovakvim manifestacijama te time
date svoj doprinos po�tivanju Zakona i za�titi ove plemenite �ivotinjske vrste.

Svoj protest �aljite direktno na e-mail Odjeljenja za veterinarstvo,gđa.Radmila Čojo,zamjenik ministra

"Radmila Cojo" r.cojo@mps.vladars.net ,

http://www.google.ba/search?q=%C5%A1traparijada&hl=bs&source=univ&tbs= vid:1&tbo=u&ei=yFIFTITlIMahOMGG9YUF&sa= X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=5&ved=0CCsQqwQwBA

www.drustvonoa.org


May 2010: http://www.youtube.com/watch?v=ugIa4KQiCj8&feature=player_embedded#!


March 15, 2010
Yesterday in Bosnia and Herzegovina we had a terrible case.
18 years old boy coldblooded killer almost killed a dog with his pit-bull and taped that. we think that dog is dead now.
so this is the link http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&gid=372442544426#!/group.php?v=wall&gid=372442544426
see all videos and photos and please help us..
this is not a first dog killed from that Kemal Karović. address is Vlakovo 100, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
thank you from heart.

100315068

http://www.facebook.com/?ref=home#!/notes/berissa-bubic/die-monster-aus-kozarska-dubica-14032010-horror-in-the-town-of-kozarska-dubica-b/269625239958http://www.piramidasunca.ba/en/

http://www.drustvonoa.org/akcija%20290.html

All interested individuals who want to take part in International Summer Camp for Volunteers "Bosnian Pyramids 2010" in Visoko, Bosnia should fill up the provided application form and send to e-mail: mrav@piramidasunca.ba

See you in summer of 2010 at the most exciting archaeological site in the world :)
 Download aplication

http://www.drustvonoa.org/akcija%20296.html

http://www.drustvonoa.org/akcija%20292.html

NOA - Paul McCartney - Dec 2009

NA�A BRAĆA �IVOTINJE 30.11.2009.
Edgar Kupfer-Koberwitz je bio prigovarač savjesti kojeg su nacisti osudili kao sna�nu osobu koja samostalno razmi�lja. Kroz pisma prijatelju Kupfer-Koberwitz pi�e o osjećajima �ivotinja i čovjekovom nehumanom odnosu prema njima. Esej "Na�a braća �ivotinje" pisan je u formi četiri pisma.
Op�irnije

http://www.drustvonoa.org/akcija%20277.html


http://visegrad24.info/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=51212&Itemid=499

http://www.youtube.com/watch?v=MuuX9BAJNXI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=1HQq5Aeb8GM&feature=related

http://www.voanews.com/bosnian/2009-10-30-voa7.cfm

http://www.youtube.com/watch?v=whhSzHLlxZU


NOA, November 2009

NOA, October 2009 - b

NOA October 2009

Vlasnici pit bula "trenirali" na psu lutalici

http://www.alertonline.org/magazine/full.php?subaction=showfull&id=1256647687&archive=&start_from=&ucat=2 - October 2009
http://news.ninemsn.com.au/entertainment/868078/bardots-birthday-wish-to-rescue-bears - Sept 27, 2009
NOA BiH - September 09

http://www.youtube.com/watch?v=ANg8J9pvZfA
NOA, Bosnia killing strays - Sept 2009

Datum: 3. rujna 2009. 03:19
Predmet: zivi pilici bivaju samljeveni
Prima: Dru�tvo za za�titu prava �ivotinja Noa

http://www.index.hr/vijesti/clanak/video-pilice-ne-mogu-prodati-pa-ih-zive-melju/448636.aspx

Radni konji - Samarice 31.08.2009.
http://www.drustvonoa.org/akcija%20226.html

Već predugo bez za'tite u BiH
Po'tovani/e
Vlasnik radnih konja, Predrag Popović iz okoline Kotor Varo'a. Trenutno vr'i 'umsku eksploataciju radnim konjima koji se nalaze u zaseoku 'Stojkovića rijeka', selo Lepenica, op'tina Srbac. U prilogu tekstu 'aljemo Vam set fotografija, koje potvrđuju na'e navode o konstantnom mučenju 'ivotinja. Ovi konji rade u očajno te'kim uslovima.
Op'irnije


http://www.facebook.com/group.php?
August 24, 2009 News Update
NOA - August 2009
NOA - July 2009
http://www.drustvonoa.org/akcija%20196.html - NOA Info, July 2009
http://www.drustvonoa.org/akcija%20187.html - NOA Info, June 2009
http://www.drustvonoa.org/akcija%20191.html

NOA - France - June 2009

Mediji (Visegrad) - June 2009


click to open word document;  click to open pdf document
DOWNLOAD mp3 file

http://www.noa-international.org/blogmain/?page_id=2

Marcelo - Pozeriste

NOA info - akcije: http://e-activist.com/ea-campaign/action.retrievestaticpage.do?ea_static_page_id=351

NOA - Ucimo od ptica (pps)

NOA - BIZNIS SA PROTEINIMA 24.05.2009

NOA u Parizu 10.05.2009

NOA, May 2009


The Silent Revolution ; TIHA REVOLUCIJA


Zelenkovac ' početak sezone. 28.04.2009


Njemačka: Meso postaje hrana ni'ih dru'tvenih slojeva

Meso u Njemačkoj sve vi'e postaje hrana ni'ih dru'tvenih slojeva, a građani koji dobro zarađuju i koji su univerzitetski obrazovani jedu najmanje 'nicli ili kobasica. To je rezultat objavljene Nacionalne studije o ishrani koja se bavi i odnosom potro'nje određenih namirnica i socijalnog statusa....

[dalje]

http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/kobasice-opasnih-namjera

http://www.youtube.com/watch?v=GWCwZy013fg&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Edrustvonoa%2Eorg%2Fakcija%2520165%2Ehtml&feature=player_embedded

MESNA INDUSTRIJA UZROKUJE GLOBALNO ZATOPLJENJE

U javnosti se premalo zna o utjecaju mesne industrije na globalno zatopljenje. Mesna prehrana je na prvom mjestu uzročnika globalnog zatopljenja. UN-ova Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) jo' 2006. godine objavila je Izvje'će u kojem stoji da uzgoj stoke generira 18% stakleničkih plinova 'to je vi'e od cjelokupnog svjetskog prometa koji emitira 16% stakleničkih plinova.

Op'irnije


... Vozeci kroz mracnu pustinju, upalio sam radio i pronasao postaju Navajo Indijanaca.

"Slijedi nasa danasnja povijesna misao", rekla je voditeljica izmedju dvije "contry and western" pjesme.

"Kada je Kolumbo slucajno nabasao na nasu zemlju, prisvojio ju je jednako kao i nase ljude i sve nase blago, u ime pape te spanjolskoga kralja i kraljice.

Najprije je naredio da se okupe svi Indijanci iz okolnih krajeva te zahtijevao da mu svaka

osoba starija od cetrnaest godina sutradan donese saku zlata. Slijedecega su dana hvatali

sve one koji su donijeli manje ili nisu donijeli nista, i odsjecali im jednu ruku. Toga su dana tisuce ljudi izgubili ruke.

Potom je Kolombo zarobio onoliko Indijanaca koliko ih je uspio ugurati u podpalublje svojih brodova, te ih odvezao u Spanjolsku kako bi ih ondje prodali u roblje. Vecina ih je umrla tijekom putovanja jer su ih drzali u podpalublju, u vlastitim izmetinama, a hranu su im bacali kada se mornarima prohtijelo. Medjutim, oni koji su prezivjeli, priskrbili su Kolumbu lijepu zaradu. Nekoliko se puta vratio kako bi uzeo jos robova i odsjekao jos ruku.

To je covjek kojemu bismo na Kolumbov dan trebali odati pocast."

Hartmann, Thom: PROROKOV PUT, Dozivljaj sile zivota.


NOA - April 2009

WWF Sat za na'u planetu - March 24, 2009

March 20, 2009 News Update

NOA - March 2009

NOA - February 2009

NOA - January 2009
 

Sarajevo Bullfight Protests - January 2009


http://www.drustvonoa.org/akcija%20156.html

Obraćanje predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH dr Nikole 'pirića na konferenciji 'Jačanje demokratske kulture dijaloga i saradnje institucija vlasti i civilnog dru'tva u BiH', Sarajevo, 31. mart 2009.

Dame i gospodo,

Kao 'to je poznato, nivo razvoja i otvorenosti bilo kojeg dru'tva se, uz niz drugih pokazatelja, mjeri i stepenom razvoja civilnog dru'tva. Upravo zato mi predstavlja zadovoljstvo 'to smo danas u prilici da nakon godinu i po dana od potpisivanja Sporazuma sa nevladinim sektorom mo'emo zajednički analizirati 'ta smo uradili, 'ta propustili i, ono 'to je najva'nije, 'ta su nam dalji koraci u međusobnoj saradnji.


NAJAVA DOGAĐAJA - PRVI MEĐUNARODNI FESTIVAL KONJARSTVA - SAEAT EQUINA

SAETA EQUINA je prvi međunarodni festival konjarstva u Sloveniji i prvi festival te vrste u zemljama biv'e Jugoslavije.

http://www.drustvonoa.org/akcija%20128.html

'elja organizatora ovoga jedinstvenog festivala je da poka'u prijateljstvo konja i čovjeka, kao i sve novitete iz svijeta konjarstva. Kako ka'u organizatori ovog do sad neviđenog spektakla: ,,Odlučili smo da posvetimo nekoliko dana ovim veličanstvenim bićima. Nekoliko dana samo za njih. Za njih zato 'to nam toliko znače, zato 'to su oni na'i učitelji, zbog toga 'to su oni na'i vijerni saradnici i prijatelji''. Tokom tri festivalska dana posjetioci će moći vidjeti novitete vezane za uzgoj, njegu i liječenje konja. Isto tako, kako bi čitav festival dobio na 'ivosti organizovaće se i umjetnički dio za slikare i fotografe koji će izlagati svoja djela na temu KONJI. Festival SAETA EQUINA odr'avaće se od 18-21. juna 2009. godine u Ljubljani-Slovenija.http://www.tip.ba/2009/01/19/ne-brutalnom-ubijanju-zivotinja/

Sam Semir Osmanagich

Fondacija APBPS

Kontinuirano se ubijaju psi lutlice iz vatreog oru'ja.

Nakon 'to su primili informaciju od strane građana Banovića da se u Banovićima i dalje svakodnevno vr'i brutalno ubijanje pasa lutalica kori'tenjem vatrenog oru'ja od strane članova lovačkog dru'tva, a uz očit pristanak općinskih struktura, na očigled i zgra'avanje građana čija je sigurnost ovim također ugro'ena, Prijatelji 'ivotinja u BiH su uputili protest načelniku općine Banovići Begi Birbarić, te ostale nadle'ne dr'avne i kantonalne vlasti o tome informisale.

From: Dru'tvo za za'titu prava 'ivotinja Noa drustvo.noa.ba@gmail.com

Dru'tvo za za'titu prava 'ivotinja Noa, Banja Luka

www.drustvonoa.org

prijateljima NOA

Solidarieta (pps)
 


NOA priloga za Glas Amerike

Za'tita 'ivotinja u BiH: Novi zakon trebalo bi da bude prekretnica.

Autor: Dragan Stegić

Odnos prema 'ivotinjama u Bosni i Hercegovini je, tradicionalno, veoma lo' i stoga je neophodno učiniti mnogo toga da se takvo stanje promijeni, poručuju aktivisti Dru'tva za za'titu 'ivotinja NOA iz Banjaluke. Članovi Dru'tva su za vi'e od dvije godine postojanja sproveli nekoliko akcija na spa'avanju i udomljavanju različitih 'ivotinja.

Op'irnije

http://www.drustvonoa.org/akcija%20106.html

Od Kabula do Arlingtona: I psima se neko nađe pri ruci. 10.1.2009.

Izvor: voanews

Od samog dolaska na svijet pas po imenu Tillah, zapravo 'enka, 'ivjela je pravi pseći 'ivot, 'ivot psa lutalice, zlostavljanog, gađanog svim i svačim, gladnog'. De'avalo se to na ulicama Kabula, u Afganistanu. Petogodi'nja Tillah je sada u novom domu, hiljadama kilometara daleko, u Sjedinjenim Američkim Dr'avama. Daljih zala na kabulskim ulicama spasili su je aktivisti Homeward Trials-a, organizacije za brigu o uličnim 'ivotinjama.

Op'irnije

Crvenkapica i ne'to vi'e! 09.1.2009.

Charles Perrault (12 January 1628 ' 16 May 1703) autor bajke Crvekapica, rođen je u Parizu u bogatoj građanskoj obitelji. Charles je pohađao najbolje 'kole i proučavao zakone prije nego je krenuo putem karijere u vladi i usluga za vladu. On je sudjelovao u stvaranju Akademije nauke, kao i obnovi Akademije slikarstva.

Op'irnije

NOA http://www.drustvonoa.org/akcija%20103.html  godisnjica akcije Miljen .


Po'tovani prijatelji i saradnici u akciji spa'avanja Miljena .

Danas smo iz Francuske dobili lijepu Miljenovu fotografiju , na'u sre ću 'elimo podijeliti sa Vama .

Sa divnim ljudima koji su pomogli akciju spa'avanja .

Povodom prve godi'njice akcije .

http://www.youtube.com/watch?v=6DxdUSZXA2g

Get the Flash Player to see this player.
download the flv file

S po'tovanjem NOA

publication1.pub


December 08 http://www.drustvonoa.org/akcija%2088.html

Dru'tvo za za'titu prava 'ivotinja Noa, Banja Luka

Zamislite samo kakve bi jaslice bile da nema njih ?

Naravno . "Jo' jedan razlog vi'e da im se pomogne ".  Molat ma nepu'ćat .

http://www.drustvonoa.org/akcija%2092.html

http://www.labin.com/web/vijestitag.asp?tag=Ivan%20Perko

Rudarski pozdrav liburnima Sretno!


November 2008

Lijekovi i vitaminski dodaci za konje čekaju milost , 'efa orkestra ergele , ...... nazdravlje ,

http://www.drustvonoa.org/Pismo%20gradonacelniku.html

Obuka pasa vodiča
http://www.drustvonoa.org/zanimljivosti%2015.html

Centar za'titu bjeloglavioh supova Cres
http://www.drustvonoa.org/akcija%2083.html

Eine augenbilck Zelenkovac volonters Kemp - NOA
http://www.zelenkovac.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=56


September 2008

http://www.drustvonoa.org/akcija%2023%20ENG.html

http://www.drustvonoa.org/dokumenti/prijedlog_zakona.pdf


INFO NOA: http://www.drustvonoa.org/akcija%2027.html


click thumbnails to enlarge

NOA-Dru?tvo za za?titu ?ivotinja,Banja Luka, ,je 26.avgusta 2008 godine isporučilo donaciju od 5.000 kg sijena za konje na ergeli

"Vučijak" u Prnjavoru.

Radi se o visoko kvalitetnom sijenu ,su?ene i balirane planinske trave,sa područja Mrkonjić Grada.Dio ove količine je prikupljen zahvaljujući Op?tini Mrkonjić Grad na manifestaciji "Dani kosidbe Balkana 2008" odr?anoj 5 jula 2008, a na osnovu NOA apela za pomoć

"Spasimo konje sa ergele Vučijak".

"Nakon ove donacije slijedi dio donacije u lijekovima koji ćemo isporučiti čim nam bude odobren uvoz s obzirom da se radi o donaciji

Veterinarskog Fakulteta iz Zagreba.

Ulo?ili smo puno truda i vremena u tra?enje lijekova jer su strane proizvodnje,nema ih na tr?i?tu BiH i te?ko se nabavljaju čak i u zemljama u na?em okru?enju.Vjerujem da ćemo uspjeti nabaviti i određenu količinu vitamina i minerala koji će konjima barem donekle podići imunitet i pomoći da lak?e prebrode sljedeću zimu" -rekao je predsjednik Dru?tva NOA Dragomir Mijić .

Trenutno su konji na Ergeli u malo boljoj kondiciji zahvaljujući boravku na otvorenom i ispa?i,a NOA će i dalje pratiti njihovo stanje i o tome obavje?tavati javnost.


http://www.drustvonoa.org/Konji%20dobili%20sjeno.html


Pozdrav iz Banja Luke NOA http://www.drustvonoa.org/akcija%2024.html

Hvala na gostoprimstvu .


Dru'tvo za za'titu prava 'ivotinja Noa, Banja Luka

www.drustvonoa.org

Prijedlog Zakona o za'titi 'ivotinja sa "NOA" dopunama, izmjenama i komentarima
preuzeti [PDF]

http://www.drustvonoa.org/galerija_pic_04.html

http://www.zelenkovac.org/

July 2008 Protest

Association for animal protection.doc

na_ERGELI_VUCIJAK_LJILJA-ENGLISH.doc


Dedicated to cherished animal activist Lejla, whose cries and prayers for help for the animals in her nation have long been ignored!

Brutality and neglect are escalating, perpetuating and undermining the concept of "humanity" in every corner of the globe

"Personal agendas", political correctness, fear of alarming "trustees", hackneyed diplomacy, and radical nationalism are rampant; and should never enter into the battle equation to enhance the protection and preserve the dignity of all animals.

This abandoned mother was viciously beaten and then murdered by a heavy round of bullets to her head. Helpless and mindless, her frantic pups "suckle death" in a futile attempt at survival; unaware of their mother's "departure" and their fate. But let us not call a spade a spade. Let us tiptoe quietly amongst carefully chosen words and in our "political correctness", and let us whisper our frustration into our own ears.

This brutalized animal and "her orphaned offspring" are WAG New York 's "poster child". May this tragic image, captured in a fractured Balkan nation, be a reminder that our attempts to access a higher level of evolution have gone astray in a labyrinth of aggression, violence, disrespect, jealously, lawlessness, fear and greed. May this agonizing icon be a vivid reminder to those who perpetually adhere to a "delicate diplomatic protocol" as they exercise humanity, disseminate advice, fund raising literature, very measured amounts of money and worry about their paychecks: some from behind a desk.

This pitiful and heartrending example of human cruelty adds pure rocket fuel to our fire, every moment of every day. Rise up, be heard, and join WAG (www.wagny.org). Overlook the restrictive boundaries of geography and determine when to ignore the constraints of diplomacy. Animals suffer horribly at the hands of those standing on two feet, die within the borders of inhumanity and without "diplomatic" passports.

www.wagny.org


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com